ยินดีต้อนรับ

...ยินดีต้อนรับท่านสู่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย...จังหวัดเชียงราย..กรมปศุสัตว์...

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2555

งานวันเกษตรตำบลแม่ยาว

เมื่อ วันที่ 19 มีนาคม 2555 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย ได้รับเชิญให้ไปร่วมงาน วันเกษตรตำบลแม่ยาว จัดโดยเทศบาลตำบลแม่ยาว ณ.ตลาดกลางการเกษตรตำบลแม่ยาว หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย เจ้าหน้าที่ผสมเทียมสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองฯ ลงทะเบียน
มีการลงทะเบียน และให้ความรู้ด้านการผสมเทียมโค

มีเกษตรกรให้ความสนใจการผสมเทียมโค

นายชาญณรงค์ ไชยชมภู ให้ความรู้ด้านการผสมเทียม

มีผลงานผสมเทียมมาโชว์

เกษตรกรสนใจโคที่เกิดจากการผสมเทียม

มีการประกวดไก่ยักษ์

มีการจำหน่ายไข่ไก่ราคาถูกจากฟาร์ม

เจ้าของฟาร์มไก่ไข่มาเอง (โชคฟาร์ม ม.8 ตำบลแม่ยาว)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น