ยินดีต้อนรับ

...ยินดีต้อนรับท่านสู่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย...จังหวัดเชียงราย..กรมปศุสัตว์...

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2553

โครงการแผ่นทองของแผ่นดิน"ร่วมด้วยช่วยกัน สร้างภูมิคุ้มกัน ไข้หวัดนก-มาลาเรีย"

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2553 สถานีวิทยุดีเอฟเอ็มร่วมด้วยช่วยกันร่วมกับมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิดและโครงการทำดีทุกวันจากดีแทคจัดโครงการแผ่นทองของแผ่นดินครั้งที่ 2/2553 " ร่วมด้วยช่วยกัน สร้างภูมิคุ้มกันไข้หวัดนก-มาลาเรีย " โดยมีนายสมชัย หทยะตันติ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย ร่วมจัดนิทรรศการภายในบริเวณงาน ณ.เทศบาลตำบลนางแล

นายสุรินทร์ เขื่อนเพชร นายกเทศมนตรีตำบลนางแล กล่าวรายงาน

นายสมชัย หทยะตันติ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานในพิธี

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายชมนิทรรศการและถ่ายรูป

ปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย-กำนันตำบลนางแลถ่ายภาพร่วมกับท่านผู้ว่าฯ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายถ่ายรูปร่วมกับคณะผู้จัดงานและนักเรียนที่เข้าร่วมงาน
นายพืชผล น้อยนาฝาย นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ บรรยายโรคไข้หวัดนก
บรรยากาศในห้องประชุม

อีกมุมหนึ่งของห้องประชุม

นิทรรศการของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น