ยินดีต้อนรับ

...ยินดีต้อนรับท่านสู่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย...จังหวัดเชียงราย..กรมปศุสัตว์...

วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554

เจาะเลือดและขึ้นทะเบียนม้า

เมื่อวันที่ 24 พฤาภาคม 2554 ที่ผ่านมา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย ได้ดำเนินการเจาะเลือดม้าและขึ้นทะเบียนม้า เพื่อป้องกันควบคุมกำจัดโรคโลหิตจางติดเชื้อในม้า เจาะเลือดไปส่งตรวจ
ขอเลือดหน่อยจ๊ะ

ต้องอาศัยเสาป้องกันตัว

ไม่เจ็บนะจ๊ะ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น