ยินดีต้อนรับ

...ยินดีต้อนรับท่านสู่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย...จังหวัดเชียงราย..กรมปศุสัตว์...

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ขึ้นทะเบียนโคสายเลือดไทย

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงรายได้ออกดำเนินการขึ้นทะเบียนและติดเบอร์หูโคระหว่างวันที่1ถึง20กรกฏาคม 2553

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น