ยินดีต้อนรับ

...ยินดีต้อนรับท่านสู่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย...จังหวัดเชียงราย..กรมปศุสัตว์...

วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ทำคลอดโค

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย โดยนายนิคม ดอกสลิด สัตวแพทย์ชำนาญงาน ได้รับแจ้งจากเกษตรกรตำบลนางแลว่าโคคลอดลูกไม่ได้ จึงได้เดินทางไปช่วยเหลือ และช่วยทำคลอดให้กับโค โดยพบว่าโคคลอดลูกในท่าปรกติ แต่ลูกโคมีขนาดตัวที่ใหญ่ก็เลยทำให้คลอดยากต้องช่วยแม่โคดึงลูกออก
เช็ดปากเช็ดจมูกให้ลูกโคหายใจได้
ลองดึงก่อน

ช่วยกันดึง
พักเหนื่อยก่อน
ช่วยกันดึงหน่อย
ออกได้แล้วไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น