ยินดีต้อนรับ

...ยินดีต้อนรับท่านสู่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย...จังหวัดเชียงราย..กรมปศุสัตว์...

วันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

นักเรียนโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูลมาทัศนศึกษาสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย

เมื่อ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 มีน้อง ๆ จากโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จำนวน 10 คนได้เดินทางมาทัศนศึกษา ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย และได้นำลูกไก่ มาฝึกปฏิบัติ หยอดวัคซีน เพื่อที่จะได้นำความรู้ ไปใช้ในการเลี้ยงไก่ที่โรงเรียนต่อไป น้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนเชียงรายปัญยานุกูล
นายประสิทธิ์ นันทวาศ จพง.สัตวบาลชำนาญงานให้ความรู้

น้อง ๆช่วยกันจับลูกไก่หยอดวัคซีน

น้อง ๆ ฝึกหยอดวัคซีนเพื่อไปหยอดวัคซีนไก่ที่โรงเรียน

ช่วยกันหยอดช่วยกันจับ

น้องๆ เก่งกันทุกคนเลยครับ

ตัวสุดท้ายแล้ว


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น