ยินดีต้อนรับ

...ยินดีต้อนรับท่านสู่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย...จังหวัดเชียงราย..กรมปศุสัตว์...

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555

สร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลนางแล

เมื่อ วันที่ 29 มีนาคม 2555 เทศบาลตำบลนางแล ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ ตามโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลนางแล ประจำปี 2555 ณ.สำนักงานเทศบาลตำบลนางแล อาสาปศุสัตว์ลงทะเบียนก่อนเข้าอบรม
ลงทะเบียนและดูของที่จะได้รับไปฉีดวัคซีน ฯ

น.ส.หัทญา ชัยชมภู ชี้แจงโครงการ ฯ

นายนิคม ดอกสลิด ให้ความรู้และวิธีการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า

อาสาปศุสัตว์ฟังและให้ความสนใจ


ป้ายรณรงค์

รับวัคซีน และป้ายรณรงค์

นายสุรินทร์ เขื่อนเพชร นายกเทศมนตรีตำบลนางแล มอบวัคซีนและถ่ายภาพร่วมกับอาสาปศุสัตว์
1 ความคิดเห็น: