ยินดีต้อนรับ

...ยินดีต้อนรับท่านสู่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย...จังหวัดเชียงราย..กรมปศุสัตว์...

วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ด้านปศุสัตว์

เมื่อ วันที่ 1 ธันวาคม 2553 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย นำเงินไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้านปศุสัตว์ มีเกษตรกรได้รับความช่วยเหลือ จำนวน 46 ราย เป็นเงิน 72,560 บาท ชี้แจงและอธิบายขั้นตอนการรับเงินช่วยเหลือ
เซ็นต์ชื่อและรับเงินช่วยเหลือ
รับซองเงินช่วยเหลือ
พิมพ์ลายนิ้วมือ
เซ็นต์ชื่อรับเงินช่วยเหลือ
ตรวจนับเงินให้ถูกต้อง
นับเงินในซอง
ยิ้มแสดงความดีใจที่ได้รับความช่วยเหลือ
วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติคตามงานโครงการพลิกฟื้นธนาคารควายไถนาฯ

เมื่อ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 นายแพทย์เปรมศักดิ์ เพียยุระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจเยี่ยมโครงการพลิกฟื้นธนาคารควายไถนาฯ และโครงการธนาคารโคกระบือตามพระราชดำริ ณ. บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 15 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย เกษตรกรและสมาชิกกลุ่มธนาคารโคกระบือ ฯ
นักเรียนจากโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงบรรเลงเพลงต้อนรับ

นายภวัต เลิศมุกดา นายอำเภอเมืองเชียงรายกล่าวต้อนรับคณะที่ปรึกษา ฯ

นายวิทยา จินตนาวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย รายงานความก้าวหน้าของโครงการ ฯ

นายแพทย์เปรมศักดิ์ เพียยุระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ฯ พบปะเกษตรกร

นิทรรศการภายในงาน

ผลงานของกลุ่มที่ผ่านมา
นายสมิงศักดิ์ แดงฟู ประธานกลุ่ม ฯ นำเสนอผลงาน

ส่งมอบลูกกระบือตัวที่ 1 คืนให้กับโครงการธนาคารโคกระบือ ฯ
ที่ปรึกษารัฐมนตรี ฯ และคณะร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว


วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2553

โครงการแผ่นทองของแผ่นดิน"ร่วมด้วยช่วยกัน สร้างภูมิคุ้มกัน ไข้หวัดนก-มาลาเรีย"

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2553 สถานีวิทยุดีเอฟเอ็มร่วมด้วยช่วยกันร่วมกับมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิดและโครงการทำดีทุกวันจากดีแทคจัดโครงการแผ่นทองของแผ่นดินครั้งที่ 2/2553 " ร่วมด้วยช่วยกัน สร้างภูมิคุ้มกันไข้หวัดนก-มาลาเรีย " โดยมีนายสมชัย หทยะตันติ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย ร่วมจัดนิทรรศการภายในบริเวณงาน ณ.เทศบาลตำบลนางแล

นายสุรินทร์ เขื่อนเพชร นายกเทศมนตรีตำบลนางแล กล่าวรายงาน

นายสมชัย หทยะตันติ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานในพิธี

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายชมนิทรรศการและถ่ายรูป

ปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย-กำนันตำบลนางแลถ่ายภาพร่วมกับท่านผู้ว่าฯ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายถ่ายรูปร่วมกับคณะผู้จัดงานและนักเรียนที่เข้าร่วมงาน
นายพืชผล น้อยนาฝาย นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ บรรยายโรคไข้หวัดนก
บรรยากาศในห้องประชุม

อีกมุมหนึ่งของห้องประชุม

นิทรรศการของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย


วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2553

เย็บหลอดอาหารนกกระจอกเทศ

วันนี้มีภาพการรักษานกกระจอกเทศมาให้ดูอีกหนึ่งตัว พอดีได้รับแจ้งจากเกษตรกรเจ้าของนกกระจอกเทศว่านกที่เลี้ยงไว้ คงจะโดนลวดหนามเกี่ยวที่บริเวณลำคอ รักษาโดยการเย็บและให้ยาปฏิชีวนะ ผลการรักษาเป็นอย่างไร จะติดตามและนำภาพมาฝากวันหลังนะครับ แผลที่บริเวณลำคอ

หลอดอาหารฉีกเวลากินอาหารก็จะออกตรงนี้หมด

ช่วยกันจับเพื่อเย็บหลอดอาหาร

แผลทะลุทั้งสองข้างเลย

เย็บอีกข้างหนึ่ง

วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2553

รักษาช้างกับนกกระจอกเทศ

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาได้รับแจ้งให้ไปรักษาอาการป่วยของช้างพลายติ๊ก ของนายสมจิตร เป็นคนศิลป์ ที่ปางช้างบ้านรวมมิตร ตำบลแม่ยาว ช้างมีอาการเจ็บตา และ มีน้ำตาไหลอยู่ตลอด ได้แนะนำให้เจ้าของช้างทำความสะอาดคราบน้ำตารอบดวงตาและใช้ยาปฏิชีวนะป้ายตา วันละ 2 ครั้ง


ส่วนนกกระจอกเทศ ที่หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ยาว ได้รับบาดเจ็บจากขาที่ไปติดประตูกรง ทำให้มีอาการบวมและเดินไม่ได้ รักษาโดยการฉีดยาปฏิชีวนะ และ ยาแก้อักเสบ ลดบวมวันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ทำคลอดโค

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย โดยนายนิคม ดอกสลิด สัตวแพทย์ชำนาญงาน ได้รับแจ้งจากเกษตรกรตำบลนางแลว่าโคคลอดลูกไม่ได้ จึงได้เดินทางไปช่วยเหลือ และช่วยทำคลอดให้กับโค โดยพบว่าโคคลอดลูกในท่าปรกติ แต่ลูกโคมีขนาดตัวที่ใหญ่ก็เลยทำให้คลอดยากต้องช่วยแม่โคดึงลูกออก
เช็ดปากเช็ดจมูกให้ลูกโคหายใจได้
ลองดึงก่อน

ช่วยกันดึง
พักเหนื่อยก่อน
ช่วยกันดึงหน่อย
ออกได้แล้วเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2553 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้จัดงานโครงการดำนาสาธิตโดยใช้ภูมิปัญญาควายไทย ณ.ทุ่งนาหมู่ที่ 5 ตำบลแม่ข้าวต้ม โดยมีกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่นการแข่งขันการทำฮอก การปั้นควาย การดำนา การประกวดเทพีชาวนา


พิธีเปิดงานการสาธิตการทำนาโดยใช้ภูมิปัญญาควายไทย พิธีเปิดงานการสาธิตการทำนาโดยใช้ภูมิปัญญาควายไทย

ประธานในพิธีร่วมกับแขกผู้มีเกียรติสาธิตการทำนา

การแข่งขันการทำฮอก

การแข่งขันการทำฮอก

การแข่งขันการปั้นควาย

การแข่งขันการปั้นควาย

ผลงาน

ผลงาน

การสู่ขวัญควาย

การแข่งขันการดำนา

การประกวดเทพีชาวนา