ยินดีต้อนรับ

...ยินดีต้อนรับท่านสู่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย...จังหวัดเชียงราย..กรมปศุสัตว์...

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง พร้อมกันจัดทีมทำหมันสุนัข โซนกลาง( เมือง เวียงชัย เวียงเชียงรุ้ง แม่ลาว) ร่วมบริการทำหมันสุนัข แมว ในพื้นที่องค์การบริหารตำบลริมกก ในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ของอำเภอเมืองเชียงราย ณ วัดป่ายางหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
หน้าซุ้มกิจกรรมทำหมันสุนัข แมว มีการจักนิทรรศการเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
ลงทะเบียนรับยาถ่ายพยาธิสัตว์
บรรยากาศการทำหมันสุนัข แมว มีหมอนิคม ดอกสลิด รษ.ปศุสัตว์อำเภอเมือง นำทีมปฏิบัติงาน
แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมพิธีเปิดงานอำเภอยิ้ม
การตัดผม บางมุมหนึ่งของการบริการประชาชน 
ภาพคณะทำงานที่ทำให้มีการบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ครั้งนี้ มีนายวีระเดช สมวรรณ นายอำเภออำเภอ เมืองเชียงรายเป็นประธาน

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงรายอบรมโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่

 นายเอนกพงษ์  ชัยชนะ  ปศุสัตว์ตำบลดอยลาน  ชี้แจงและตรวจสอบสมาชิก
 สมาชิกกลุ่ม ฯ ยิ้มรับปัจจัยการผลิต
 คุณพรพิมล  ใจไหว  ร่วมส่งมอบปัจจัยการผลิต
 นายประสิทธิ์  นันทวาศ  ชี้แจงและแนะนำการผสมเทียมโค
 แปลงหญ้าที่ปศุสัตว์เข้าไปส่งเสริมให้ปลูก
ลูกโคที่เกิดจากการผสมเทียม