ยินดีต้อนรับ

...ยินดีต้อนรับท่านสู่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย...จังหวัดเชียงราย..กรมปศุสัตว์...

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555

สร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลนางแล

เมื่อ วันที่ 29 มีนาคม 2555 เทศบาลตำบลนางแล ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ ตามโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลนางแล ประจำปี 2555 ณ.สำนักงานเทศบาลตำบลนางแล อาสาปศุสัตว์ลงทะเบียนก่อนเข้าอบรม
ลงทะเบียนและดูของที่จะได้รับไปฉีดวัคซีน ฯ

น.ส.หัทญา ชัยชมภู ชี้แจงโครงการ ฯ

นายนิคม ดอกสลิด ให้ความรู้และวิธีการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า

อาสาปศุสัตว์ฟังและให้ความสนใจ


ป้ายรณรงค์

รับวัคซีน และป้ายรณรงค์

นายสุรินทร์ เขื่อนเพชร นายกเทศมนตรีตำบลนางแล มอบวัคซีนและถ่ายภาพร่วมกับอาสาปศุสัตว์
วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2555

งานวันเกษตรตำบลแม่ยาว

เมื่อ วันที่ 19 มีนาคม 2555 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย ได้รับเชิญให้ไปร่วมงาน วันเกษตรตำบลแม่ยาว จัดโดยเทศบาลตำบลแม่ยาว ณ.ตลาดกลางการเกษตรตำบลแม่ยาว หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย เจ้าหน้าที่ผสมเทียมสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองฯ ลงทะเบียน
มีการลงทะเบียน และให้ความรู้ด้านการผสมเทียมโค

มีเกษตรกรให้ความสนใจการผสมเทียมโค

นายชาญณรงค์ ไชยชมภู ให้ความรู้ด้านการผสมเทียม

มีผลงานผสมเทียมมาโชว์

เกษตรกรสนใจโคที่เกิดจากการผสมเทียม

มีการประกวดไก่ยักษ์

มีการจำหน่ายไข่ไก่ราคาถูกจากฟาร์ม

เจ้าของฟาร์มไก่ไข่มาเอง (โชคฟาร์ม ม.8 ตำบลแม่ยาว)


วันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

นักเรียนโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูลมาทัศนศึกษาสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย

เมื่อ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 มีน้อง ๆ จากโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จำนวน 10 คนได้เดินทางมาทัศนศึกษา ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย และได้นำลูกไก่ มาฝึกปฏิบัติ หยอดวัคซีน เพื่อที่จะได้นำความรู้ ไปใช้ในการเลี้ยงไก่ที่โรงเรียนต่อไป น้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนเชียงรายปัญยานุกูล
นายประสิทธิ์ นันทวาศ จพง.สัตวบาลชำนาญงานให้ความรู้

น้อง ๆช่วยกันจับลูกไก่หยอดวัคซีน

น้อง ๆ ฝึกหยอดวัคซีนเพื่อไปหยอดวัคซีนไก่ที่โรงเรียน

ช่วยกันหยอดช่วยกันจับ

น้องๆ เก่งกันทุกคนเลยครับ

ตัวสุดท้ายแล้ว


วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเทศบาลตำบลบ้านดู่

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงรายและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านดู่ ได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2555 มีการฝึกอบรมทบทวนความรู้ ให้แก่อาสาปศุสัตว์และมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ถึง 31 มีนาคม 2555 ณ. ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านดู่ ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ กล่าวเปิดการอบรม

นายนิคม ดอกสลิด สัตวแพทย์ชำนาญงาน
ท่านปลัดเทศบาลตำบลบ้านดู่ กล่าวรายงาน

อาสาปศุสัตว์ในพื้นที่ตำบลบ้านดู่

ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน


วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2555

รักษาช้างป่วยและทำคลอดโคตำบลแม่ยาว

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย โดยนายนิคม ดอกสลิด สัตวแพทย์ชำนาญงาน ได้รับแจ้งจากปางช้างบ้านรวมมิตร ว่ามีช้างป่วย ท้องเสีย จึงได้เข้าไปรักษาช้างที่ป่วย ให้ยาปฏิชีวนะและน้ำเกลือผสมวิตามิน เสร็จแล้วได้รับแจ้งจากเกษตรกรบ้านห้วยขม หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ยาว ว่าโคคลอดลูกไม่ได้ จึงได้เข้าไปช่วยทำคลอดให้ แล้วเช้าวันที่ 27 มกราคม 2555 ได้เข้าไปรักษาช้างอีกเชือกหนึ่ง ที่มีอาการท้องเสีย ที่ปางช้างบ้านรวมมิตร ช่วงนี้เลย อยู่ในพื้นที่ตำบลแม่ยาว พลายทองคำ เชือกนี้เคยมารักษาตอนถูกยิงครั้งหนึ่งแล้ว เลยตื่นกลัว
ต้องบังคับกันหน่อย

ต้องช่วยกันกับควาญช้าง

เชือกนี้พลายติ๊ก เมื่อวานมาฉีดยาแล้วยังท้องเสียอยู่ วันนี้ต้องให้น้ำเกลือ

หมดไป ห้า ลิตรแล้ว


เติมน้ำเกลือแล้ว ฉีดปฏิชีวนะให้ด้วย

ปฏิชีวนะอีกเข็ม

ช่วยทำคลอดโค บ้านห้วยขม

คอลูกโคมันพับอยู่เลยออกไม่ได้ต้องจัดท่าให้

จัดท่าเสร็จก็ออกได้แล้ว

แม่โคออกจากซองบังคับได้ก็มาช่วยเลียลูกโค
ลูกโคเมื่อได้รับการเลียจากแม่โคแล้วก็หายใจได้ดีขึ้น