ยินดีต้อนรับ

...ยินดีต้อนรับท่านสู่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย...จังหวัดเชียงราย..กรมปศุสัตว์...

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2555

รักษาช้างป่วยและทำคลอดโคตำบลแม่ยาว

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย โดยนายนิคม ดอกสลิด สัตวแพทย์ชำนาญงาน ได้รับแจ้งจากปางช้างบ้านรวมมิตร ว่ามีช้างป่วย ท้องเสีย จึงได้เข้าไปรักษาช้างที่ป่วย ให้ยาปฏิชีวนะและน้ำเกลือผสมวิตามิน เสร็จแล้วได้รับแจ้งจากเกษตรกรบ้านห้วยขม หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ยาว ว่าโคคลอดลูกไม่ได้ จึงได้เข้าไปช่วยทำคลอดให้ แล้วเช้าวันที่ 27 มกราคม 2555 ได้เข้าไปรักษาช้างอีกเชือกหนึ่ง ที่มีอาการท้องเสีย ที่ปางช้างบ้านรวมมิตร ช่วงนี้เลย อยู่ในพื้นที่ตำบลแม่ยาว พลายทองคำ เชือกนี้เคยมารักษาตอนถูกยิงครั้งหนึ่งแล้ว เลยตื่นกลัว
ต้องบังคับกันหน่อย

ต้องช่วยกันกับควาญช้าง

เชือกนี้พลายติ๊ก เมื่อวานมาฉีดยาแล้วยังท้องเสียอยู่ วันนี้ต้องให้น้ำเกลือ

หมดไป ห้า ลิตรแล้ว


เติมน้ำเกลือแล้ว ฉีดปฏิชีวนะให้ด้วย

ปฏิชีวนะอีกเข็ม

ช่วยทำคลอดโค บ้านห้วยขม

คอลูกโคมันพับอยู่เลยออกไม่ได้ต้องจัดท่าให้

จัดท่าเสร็จก็ออกได้แล้ว

แม่โคออกจากซองบังคับได้ก็มาช่วยเลียลูกโค
ลูกโคเมื่อได้รับการเลียจากแม่โคแล้วก็หายใจได้ดีขึ้น