ยินดีต้อนรับ

...ยินดีต้อนรับท่านสู่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย...จังหวัดเชียงราย..กรมปศุสัตว์...

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

มอบไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ ๑ ให้เกษตรกรในโครงการบริหารจัดการน้ำภาคเกษตร ปี 2556

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง โดยนายประสิทธิ์ นันทวาส นำไก่ประดู่หางดำฯจากงานวิจัยที่โครงการหลวงห้วยน้ำรินมอบให้เกษตรกรในโครงการบริหารจัดการน้ำภาคเกษตร ปี 2556 เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖