ยินดีต้อนรับ

...ยินดีต้อนรับท่านสู่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย...จังหวัดเชียงราย..กรมปศุสัตว์...

วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ทำคลอดโค

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย โดยนายนิคม ดอกสลิด สัตวแพทย์ชำนาญงาน ได้รับแจ้งจากเกษตรกรตำบลนางแลว่าโคคลอดลูกไม่ได้ จึงได้เดินทางไปช่วยเหลือ และช่วยทำคลอดให้กับโค โดยพบว่าโคคลอดลูกในท่าปรกติ แต่ลูกโคมีขนาดตัวที่ใหญ่ก็เลยทำให้คลอดยากต้องช่วยแม่โคดึงลูกออก
เช็ดปากเช็ดจมูกให้ลูกโคหายใจได้
ลองดึงก่อน

ช่วยกันดึง
พักเหนื่อยก่อน
ช่วยกันดึงหน่อย
ออกได้แล้วเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2553 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้จัดงานโครงการดำนาสาธิตโดยใช้ภูมิปัญญาควายไทย ณ.ทุ่งนาหมู่ที่ 5 ตำบลแม่ข้าวต้ม โดยมีกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่นการแข่งขันการทำฮอก การปั้นควาย การดำนา การประกวดเทพีชาวนา


พิธีเปิดงานการสาธิตการทำนาโดยใช้ภูมิปัญญาควายไทย พิธีเปิดงานการสาธิตการทำนาโดยใช้ภูมิปัญญาควายไทย

ประธานในพิธีร่วมกับแขกผู้มีเกียรติสาธิตการทำนา

การแข่งขันการทำฮอก

การแข่งขันการทำฮอก

การแข่งขันการปั้นควาย

การแข่งขันการปั้นควาย

ผลงาน

ผลงาน

การสู่ขวัญควาย

การแข่งขันการดำนา

การประกวดเทพีชาวนา
วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ทำนาย้อนยุค

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงรายติดตามการดำเนินงานโครงการพลิกฟื้นธนาคารควายไถนา ของ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพลิกฟื้นธนาคารควายไถนาตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ โดยนายสมิงศักดิ์ แดงฟู ประธานกลุ่มดำเนินการใช้กระบือไถนาและลงแขกดำนาในแปลงนากลุ่ม จำนวน 2 ไร่ เกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 25 ราย

ใช้กระบือไถนา


ใช้กระบือคราด


ใช้กระบือคราด


ร่วมแรงร่วมใจดำนา