ยินดีต้อนรับ

...ยินดีต้อนรับท่านสู่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย...จังหวัดเชียงราย..กรมปศุสัตว์...

วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2554

ร่วมออกหน่วยบริการ อบต.ดอยลานพบประชาชน

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงรายนำโดย นายนิคม ดอกสลิด สัตวแพทย์ชำนาญงาน และนายเอนกพงษ์ ชัยชนะ ปศุสัตว์ตำบล ร่วมออกบริการโครงการ อบต. พบประชาชน ณ วัดรุ่งเรือง หมู่ที่ 10 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย ลงทะเบียน
นายจำนงค์ ชัยชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยลาน เป็นตัวแทน
ผู้เลี้ยงโคกระบือ รับมอบยาถ่ายพยาธิที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทสามัคคีเภสัช

เกษตรกรมารับบริการ


อธิบายวิธีการใช้ยาถ่ายพยาธิ


นายเอนกพงษ์ ชัยชนะ ปศุสัตว์ตำบลวัดไข้สุนัขที่มารับบริการ


มีเกษตรกรนำสุนัขมารับบริการ

วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2554

รับรางวัลชนะเลิศพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับเขต ฯ

เทศบาลตำบลแม่ยาว ได้รับรางวัลชนะเลิศพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับเขตพื้นที่สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 5 โดยเข้ารับรางวัล จากอธิบดีกรมปศุสัตว์ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2554 ณ.โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ รับรางวัลจากอธิบดีกรมปศุสัตว์
ปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายถ่ายภาพร่วมและแสดงความยินดี