ยินดีต้อนรับ

...ยินดีต้อนรับท่านสู่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย...จังหวัดเชียงราย..กรมปศุสัตว์...

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2554

นั่งเรือไปเจาะเลือดแพะ

เมื่อ วันที่ 9 มิถุนายน 2554 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย ได้ดำเนินการเจาะเลือดแพะ ติดเบอร์หูและฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ณ.ชุมชนดอยทอง เทศบาลนครเชียงราย ต้องเดินทางโดยเรือข้ามไป นั่งเรือข้ามไปเจาะเลือดแพะ
เจาะเลือด

ติดเบอร์หู

นั่งเรือกลับข้ามฝั่ง

ก่อนถึงฝั่ง


สาธิตการปลูกพืชอาหารสัตว์

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2554 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายและสถานีพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ พร้อมด้วยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารสัตว์ ปี 54 ร่วมกันดำเนินกิจกรรมสาธิตการปลูกพืชอาหารสัตว์ ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย มอบเมล็ดพันธุ์ และท่อนพันธุ์
มอบเมล็ดพันธุ์หญ้า

อธิบายการปลูกหญ้า

ช่วยกันตัดท่อนพันธุ์

ช่วยกันปลูก

ช่วยกันปลูกหว่านเมล็ดพันธุ์

ช่วยกันหว่านเมล็ดหญ้า

ช่วยกัน

ไถกลบ


วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554

เจาะเลือดและขึ้นทะเบียนม้า

เมื่อวันที่ 24 พฤาภาคม 2554 ที่ผ่านมา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย ได้ดำเนินการเจาะเลือดม้าและขึ้นทะเบียนม้า เพื่อป้องกันควบคุมกำจัดโรคโลหิตจางติดเชื้อในม้า เจาะเลือดไปส่งตรวจ
ขอเลือดหน่อยจ๊ะ

ต้องอาศัยเสาป้องกันตัว

ไม่เจ็บนะจ๊ะ