ยินดีต้อนรับ

...ยินดีต้อนรับท่านสู่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย...จังหวัดเชียงราย..กรมปศุสัตว์...

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2554

ออกหน่วยควบคุมประชากรสุนัขและแมวตำบลนางแล

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2554 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย ร่วมกับ เทศบาลตำบลนางแล ได้ออกหน่วยควบคุมประชากรสุนัขและแมว ในงานมหกรรมของดีพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง แหล่งสับปะรดเลื่องชื่อ ตำบลนางแล ณ. บริเวณข่วงนางแล หมู่ที่ 6 ตำบลนางแล มีเกษตรกรมาใช้บริการ 21 ราย จำนวน 23 ตัวจุดบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขแมว
ลงทะเบียน

รับบัตรคิว

ขนมากันทั้งบ้าน

ฉีดยานำสลบ


หมอประเมิน จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ลาว

หมอสงวน จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย

หมอวิเชียร จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

หมอจันทร์ จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

หมอชาญณรงค์ จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย

หมอนิคม จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย