ยินดีต้อนรับ

...ยินดีต้อนรับท่านสู่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย...จังหวัดเชียงราย..กรมปศุสัตว์...

วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2554

ออกหน่วยบนดอยตำบลแม่ยาว

เมื่อวันที่12-13 มกราคม สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย ได้ร่วมกับ มูลนิธิชนเผ่าล่มน้ำโขงและเทศบาลตำบลแม่ยาว ได้ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ รักษาสัตว์ ที่บ้านพนาสวรรค์และบ้านบริวาร พบมีสัตว์ปีกและสุกรป่วยตาย จึงได้ให้แนะนำและพ่นยาฆ่าเชื้อโรคตลอดจนรักษาสัตว์ป่วย สัตว์ปีกมีขี้ขาว

ขี้ขาว

พ่นยาฆ่าเชื้อโรค

พ่นยาฆ่าเชื้อโรค

พ่นยาฆ่าเชื้อโรค


สอบถามข้อมูล

ผสมยาปฏิชีวนะละลายน้ำแจก

เก็บข้อมูล

สอบถามข้อมูลสัตว์ป่วยตาย

การละเล่นของพี่น้องชนเผ่า

ผู้ชายเล่นลูกข่าง

ผู้หญิงจะเล่นสะบ้า

เล่นกันทั้งวันเลย

เด็กๆก็จะนั่งดู

ตอนกลางคืนก็มีการเต้นจะคึ

อากาศหนาวได้เต้นก็ช่วยคลายหนาวได้

มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่

วันที่2 พ่นยาฆ่าเชื้อโรคบ้านบริวารป่าแล

ช่วยกันพ่นยาฆ่าเชื้อโรค

ฉีดยาปฏิชีวนะให้สุกร

ฉีดยาปฏิชีวนะสุกรที่ป่วยในระบบทางเดินหายใจ

สุกรตัวนี้ลุกไม่ได้มา 2วันแล้ว

ฉีดยาให้สุกร

พอหมอฉีดยาให้แล้วสามารถลุกขึ้นได้

หมอเลยได้เก็บภาพสุกรตัวนี้มาอวด

ปศุสัตว์ตำบลฉีดยาห้สุนัขป่วย