ยินดีต้อนรับ

...ยินดีต้อนรับท่านสู่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย...จังหวัดเชียงราย..กรมปศุสัตว์...

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ถ่ายทอดความรู้ด้านปศุสัตว์ให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย ได้เข้าไปถ่ายทอดความรู้ด้านปศุสัตว์ให้แก่ผู้ต้องขังที่ใกล้จะพ้นโทษ ที่เรือนจำดอยราง ตำบลดอยฮาง เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้เมื่อพ้นโทษออกไป ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่และฝึกปฏิบัติทำวัคซีนไก่
ฝึกปฏิบัติทำวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ปีก

แนะนำการทำวัคซีนสุกร

สอนวิธีฉีดวัคซีนสุกร

ฝึกฉีดวัคซีนสุกร

แนะนำการดูแลและการจัดการฟาร์มสุกร

ล้วงตรวจระบบสืบพันธุ์โค

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ถ่ายพยาธิ

เจาะเลือดม้า

รักษาม้าป่วย