ยินดีต้อนรับ

...ยินดีต้อนรับท่านสู่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย...จังหวัดเชียงราย..กรมปศุสัตว์...

วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

รักษาสุกรป่วย

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงรายได้รับแจ้งจาก นายบุญเป็ง สุขแก้ว อาสาปศุสัตว์หมู่ที่ 12 ตำบลท่าสาย ให้ไปดูสุกรที่เลี้ยงไว้มีอาการป่วยหลายตัวสัตวแพทย์สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงรายได้เข้าไปตรวจสอบและซักถามประวัติ พบว่าเลี้ยงหนาแน่นเกินไป จึงแนะนำให้ลดจำนวนสุกรในคอกให้น้อยลงและทำการรักษาสุกรที่ป่วย โดยสุกรส่วนใหญ่จะมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ จึงฉีดยาปฏิชีวนะให้กับสุกรที่มีอาการป่วย จำนวน 15 ตัว สอบถามอาการและซักประวัต

ฉีดยาปฏิชีวนะให้ตัวที่มีอาการป่วย


วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ส่งมอบวัสดุโครงการชุมชนต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง


เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2553 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย ได้นำวัสดุฝึกปฏิบัติกิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านปศุสัตว์(การเลี้ยงโคกระบือและการเลี้ยงไก่พื้นเมือง)ภายใต้โครงการชุมชนต้นกล้าเศษฐกิจพอเพียง ไปมอบให้เกษตรกรที่ร่วมโครงการณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 15 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย เกษตรกรรับฟังด้วยความสนใจ

ลงทะเบียนและเซ็นต์ชื่อรับของ

นายสมศักดิ์ รัตนจันทร์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เป็นประธานในการส่งมอบ

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ขึ้นทะเบียนโคสายเลือดไทย

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงรายได้ออกดำเนินการขึ้นทะเบียนและติดเบอร์หูโคระหว่างวันที่1ถึง20กรกฏาคม 2553