ยินดีต้อนรับ

...ยินดีต้อนรับท่านสู่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย...จังหวัดเชียงราย..กรมปศุสัตว์...

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2554

สาธิตการปลูกพืชอาหารสัตว์

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2554 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายและสถานีพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ พร้อมด้วยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารสัตว์ ปี 54 ร่วมกันดำเนินกิจกรรมสาธิตการปลูกพืชอาหารสัตว์ ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย มอบเมล็ดพันธุ์ และท่อนพันธุ์
มอบเมล็ดพันธุ์หญ้า

อธิบายการปลูกหญ้า

ช่วยกันตัดท่อนพันธุ์

ช่วยกันปลูก

ช่วยกันปลูกหว่านเมล็ดพันธุ์

ช่วยกันหว่านเมล็ดหญ้า

ช่วยกัน

ไถกลบ


1 ความคิดเห็น:

  1. ถ้าผมต้องการที่จะนำเมล็ดพันธ์ไปปลูกให้กระบือวัวของผม ผมต้องทำยังไงติดต่อที่ไหนครับ

    ตอบลบ