ยินดีต้อนรับ

...ยินดีต้อนรับท่านสู่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย...จังหวัดเชียงราย..กรมปศุสัตว์...

วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2554

รับรางวัลชนะเลิศพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับเขต ฯ

เทศบาลตำบลแม่ยาว ได้รับรางวัลชนะเลิศพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับเขตพื้นที่สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 5 โดยเข้ารับรางวัล จากอธิบดีกรมปศุสัตว์ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2554 ณ.โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ รับรางวัลจากอธิบดีกรมปศุสัตว์
ปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายถ่ายภาพร่วมและแสดงความยินดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น