ยินดีต้อนรับ

...ยินดีต้อนรับท่านสู่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย...จังหวัดเชียงราย..กรมปศุสัตว์...

วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2554

ร่วมออกหน่วยบริการ อบต.ดอยลานพบประชาชน

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงรายนำโดย นายนิคม ดอกสลิด สัตวแพทย์ชำนาญงาน และนายเอนกพงษ์ ชัยชนะ ปศุสัตว์ตำบล ร่วมออกบริการโครงการ อบต. พบประชาชน ณ วัดรุ่งเรือง หมู่ที่ 10 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย ลงทะเบียน
นายจำนงค์ ชัยชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยลาน เป็นตัวแทน
ผู้เลี้ยงโคกระบือ รับมอบยาถ่ายพยาธิที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทสามัคคีเภสัช

เกษตรกรมารับบริการ


อธิบายวิธีการใช้ยาถ่ายพยาธิ


นายเอนกพงษ์ ชัยชนะ ปศุสัตว์ตำบลวัดไข้สุนัขที่มารับบริการ


มีเกษตรกรนำสุนัขมารับบริการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น