ยินดีต้อนรับ

...ยินดีต้อนรับท่านสู่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย...จังหวัดเชียงราย..กรมปศุสัตว์...

วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554

อบรมเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน "เพื่อพ่ออย่างพอเพียง"

เมื่อ วันที่ 28 ธันวาคม 2554 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย โดย นายนิคม ดอกสลิด สัตวแพทย์ชำนาญงาน และนายประสิทธิ์ นันทวาศ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน ได้ดำเนินการอบรมเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน "เพื่อพ่ออย่างพอเพียง" ณ.ที่ทำการกลุ่ม ฯ เลขที่ 167 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย มีเกษตรกร เข้าร่วม จำนวน 20 คน
ป้ายที่ทำการกลุ่ม


นายสมนึก กองไชย เกษตรตำบลห้วยสัก
นายนิคม ดอกสลิด สัตวแพทย์ชำนาญงาน
บรรยากาศแบบเป็นกันเอง
เกษตรกรให้ความสนใจ

แนะนำการใช้วัคซีนป้องกันโรคสัตว์ปีก
แนะนำ วัคซีนอหวาต์เป็ด ไก่
มอบวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ปีกและยาฆ่าเชื้อโรคให้ประธานกลุ่ม
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น