ยินดีต้อนรับ

...ยินดีต้อนรับท่านสู่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย...จังหวัดเชียงราย..กรมปศุสัตว์...

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงรายอบรมโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่

 นายเอนกพงษ์  ชัยชนะ  ปศุสัตว์ตำบลดอยลาน  ชี้แจงและตรวจสอบสมาชิก
 สมาชิกกลุ่ม ฯ ยิ้มรับปัจจัยการผลิต
 คุณพรพิมล  ใจไหว  ร่วมส่งมอบปัจจัยการผลิต
 นายประสิทธิ์  นันทวาศ  ชี้แจงและแนะนำการผสมเทียมโค
 แปลงหญ้าที่ปศุสัตว์เข้าไปส่งเสริมให้ปลูก
ลูกโคที่เกิดจากการผสมเทียม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น