ยินดีต้อนรับ

...ยินดีต้อนรับท่านสู่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย...จังหวัดเชียงราย..กรมปศุสัตว์...

วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2554

การอบรมเกษตรกรเพื่อเรียนรู้การดูแลสุขภาพสัตว์เบื้องต้น

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย ได้จัดอบรมเกษตรกรเพื่อเรียนรู้การดูแลสุขภาพสัตว์และการใช้วัคซีนป้องกันโรคสัตว์ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหัวดอย หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสาย ลงทะเบียนก่อนเข้าอบรม
ปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงรายให้ความรู้แก่เกษตรกร
นายนิคม ดอกสลิด สัตวแพทย์ชำนาญงานให้ความรู้เรื่องโรคสัตว์
เกษตรกรให้ความสนใจฟังและดูวีดีโอ
นายประสิทธิ์ นันทวาศ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงานให้ความรู้การจัดการฟาร์ม
นายพนา ดอนลาว เจ้าของฟาร์มสาธิตมาเล่าประสบการ์ณการเลี้ยงไก่
สาธิตการทำวัคซีนไก่
เกษตรกรได้ฝึกทำวัคซีน
ได้ทำกันทุกคน
พาไปดูงานที่ฟาร์มสาธิตของ นายพนา ดอนลาว ม.15 ตำบลแม่ข้าวต้ม
ทุกคนสนใจศึกษาดูงาน
เล้าไก่ล้อมตาข่าย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น