ยินดีต้อนรับ

...ยินดีต้อนรับท่านสู่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย...จังหวัดเชียงราย..กรมปศุสัตว์...

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

อำเภอเมืองเชียงรายรณรงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกและพื้นที่เสี่ยง


สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย โดยนายสัตวแพทย์พืชผล น้อยนาฝาย หัวหน้ากลุ่มกลุมพัฒนาสุขภาพสัตว์ พานักข่าวชมกิจกรรมการณรงค์พ่นทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกรอบที่2/2556 ในพื้นที่อำเภอเมือง มีนายนิคม ดอกสลิด ปศุสัตว์อำเภอเมือง ให้การต้อนรับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น