ยินดีต้อนรับ

...ยินดีต้อนรับท่านสู่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย...จังหวัดเชียงราย..กรมปศุสัตว์...

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2556

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าร่วมกับเทศบาลตำบลท่าสุด

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย ปฏิบัติงานโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าร่วมกับเทศบาลตำบลท่าสุด ให้บริการทำหมันสุนัข แมว ให้กับประชาชนที่แจ้งความประสงค์ไว้ ในงานเทศบาลพบประชาชน ของสำนักงานเทศบาลตำบลท่าสุด เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่สนามโรงเรียนแม่ช้าวต้ม  ได้ระดมเจ้าหน้าที่ในโซนกลางประกอบด้วยอำเภอแม่ลาว อำเภอเวียงชัย อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย มาช่วยกันทำหมัน ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย
 นอกจากนั้นก็มีนักศึกษาฝึกงานมาร่วมกิจกรรมด้วย 



 









ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น