ยินดีต้อนรับ

...ยินดีต้อนรับท่านสู่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย...จังหวัดเชียงราย..กรมปศุสัตว์...

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2556

อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิ์ภาพการเลี้ยงสัตว์ปีก พื้นที่เฉพาะ ปี 2556 บ้านปางขอน หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย

นายประสิทธิ์ นันทวาศ สัตวบาลชำนาญงาน สำนักงานปศูสัตว์อำเภอเมือง มอบวัสดุการเกษตรเสริมการเลี้ยงไก่ให้แก่สมาชิกเลี้ยงไก่บ้านปางขอน ชึ่งเป็นพื้นที่ภูเขาสูง การเดินทางยากลำบากต้องใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อในการเดินทางเข้าไปฝึกอบรม แต่อย่างไรก็ตามผู้นำชุมชนและชาวบ้านก็ให้ความสนใจมาก

ประเมินการอบรม
อาหารกลางวัน

ใช้ลานอเนกประสงค์กลางหมู่บ้านเป็นที่อบรมที่
ขนมเบรคอาหารว่าง
ประสิทธิ์ นันทวาศ สาธิตการทำวัคซีนไก่

ต้องมีขนมแจกให้เด็กๆด้วยนานๆครั้งจะมีโอกาสขึ้นไปเยี่ยม
น้องๆตามแม่มาอบรมด้วย
อบรมแบบพื้นที่สูงต้องทุกรูปแบบอย่างนี้แหละครับ
ลงทะเบียน
พี่น้องชาวบ้านเก็บ กวาด เตรียมสถานที่อบรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น